Ouderraad

 

De Ouderraad van de Aquamarijn helpt het team bij het organiseren van de verschillende activiteiten voor de leerlingen. Tijdens vergaderingen hebben ze de mogelijkheid om voorstellen te doen voor activiteiten en worden eerdere activiteiten besproken. Daarnaast beheert de Ouderraad het geld van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. De leden van de OR hebben inspraak in de hoogte van de ouderbijdrage.

 

De OR heeft 2 belangrijke taken:

- De leden van de OR zijn de ogen en oren van onze ouders. Allerlei zaken die spelen bij de ouders, horen zij vaak het eerst en dat geven zij bij de vergaderingen door aan de schoolleiding.

- De leden van de OR ondersteunen het team bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen.

 

Alle activiteiten van het schooljaar (zoals Sinterklaas, Kerst en de Slotdag) worden aan het begin van het schooljaar verdeeld over de leden van de OR en de teamleden. Iedere werkgroep plant in overleg de momenten van overleg.

Voorzitter:  Mary Jager (moeder van Tygo, groep 6)
Secretaris:  Melanie Lentjes (moeder van Jaino, groep 8, en Dano, groep 2)
Penningmeester:  Marc Brinkhoff (vader van Mats, groep 6)
Klassenouders: Kim Berndsen en vacature (groep 1/2a)
  Samantha Jansen en vacature  (groep 1/2b)
  Priscilla Kuiper en vacature (groep 1/2c)
  vacature en vacature (groep 3)
  vacature en vacature (groep 4)
  Priscilla Heuveling en vacature (groep 5)
  DaniĆ«lle van Eck en vacature (groep 6)
  vacature en vacature (groep 7)
  Tonny Siroen en vacature (groep 8)