Zorg en Kwaliteit

 

Om de zorg en kwaliteit op basisschool Aquamarijn goed te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit:

Functie

Rol

(interim) Directeur:
Monique Rosens
Eindverantwoordelijke, aanwezig bij het overleg van het ondersteuningsteam.
Intern Begeleider:
Betty van de Veerdonk
Coördineert de ondersteuning door externen, coacht leerkrachten, heeft wekelijks overleg met de zorgcoördinator groepen 1-3, stemt het beleid over ondersteuning en begeleiding af met het Schoolmanagementteam.
Zorgcoördinator: 
Henny Bomert
Volgt en coördineert de zorgtrajecten van de leerlingen uit groepen 1-3 en ondersteunt de leerkrachten hierbij.