Vreedzame School

 

Onze school werkt met de methode "De Vreedzame school".logo VS

We willen dat de school een veilige en prettige omgeving is voor de kinderen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen en dat kun je bereiken door ze meer verantwoordelijkheid te geven en door ze "te zien".

Het begint vaak al met de manier van luisteren naar elkaar. We vinden het belangrijk om de kinderen te leren om oplossingsgericht te denken en respectvol met elkaar om te gaan.

 

Zichtbaar op onze school

De basis wordt gevormd door de lessen in de groep. Deze lessen bestaan uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30 tot 45 minuten.                                                         

  hart voor elkaar

Op de speel/leerpleinen is zichtbaar met welk blok en onderdeel de kinderen en leerkrachten bezig zijn.

In alle klaslokalen is een prikbord aanwezig van de Vreedzame School. Daar hangen bijvoorbeeld de afspraken van de groep, de opstekers en picto's die horen bij de thema's.

Ook bij de peutergroepen, het activiteitenplein, tijdens de naschoolse gymnastieklessen en ook het kinderdagverblijf werken we vanuit de visie van de Vreedzame School.

 

Leerlingmediatoren

We werken met leerlingmediatoren. Het betreft leerlingen uit de groepen 7 en 8. Zij worden ingezet bij het oplossen van conflicten. Voordat een leerling mediator is heeft hij/zij een training gehad zodat hij/zij goed voorbereid aan de taak kan beginnen. De leerkrachten zien erop toe dat de mediatie veilig en goed verloopt.

De mediatoren zijn zichtbaar op het plein door hesjes met de tekst "mediator" die zij dragen in de pauze. Op 2 plaatsen in de hal van de school hangen foto's van de leerlingen die die dag dienst hebben. Elke dag hebben er twee mediatoren in een pauze dienst volgens een vast rooster. Hiermee leren zij allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.   

 conflicten oplossen

In De Vreedzame School maken we onderscheid tussen regels en afspraken.

De basisregels van de vreedzame School zijn zichtbaar aanwezig zijn in iedere groep.

Regels

De regels worden grotendeels door de leerkrachten bepaald. Leerlingen kunnen niet over alles meepraten.

Als een leerling zich niet aan een regel houdt spreek de leerkracht de leerling hierop aan door hem aan de regel te herinneren en de keus te geven zich toch aan de regel te houden.

Als de leerling zijn gedrag bijstelt, geeft de leerkracht hem een opsteker.

Stelt de leerling zijn gedrag niet bij, volgt er straf.

 opsteker

Een afspraak

Een afspraak is iets anders.

Een afspraak wordt in overleg gemaakt. Elke groep maakt aan het begin van het schooljaar afspraken met elkaar. Kinderen en leerkracht stellen deze samen op en iedereen houdt zich hieraan. Dit betreft afspraken hoe men met elkaar omgaat in de klas, hoe men omgaat met het materiaal e.a.

Leerlingen praten erover mee. Eenmaal vastgesteld, wordt verwacht dat iedereen zich aan die afspraak houdt. Bij het maken van afspraken is het proces belangrijk.

Leerlingen hebben een stem, ze krijgen medeverantwoordelijkheid en daarmee creĆ«ren we draagvlak voor de afspraak; het zijn ONZE afspraken.

 oor voor elkaar