Onze werkwijze

 

Op basisschool de Aquamarijn wordt les gegeven via een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en samen de leerstof aangeboden krijgen. Hierbij maken we gebruik van differentiatie, zodat kinderen die meer uitdaging of juist meer ondersteuning nodig hebben, dit ook krijgen. 

Bij een aantal vakken wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Dit wil zeggen dat kinderen van de ene klas naar de andere klas gaan om een vak te volgen. Op deze manier wordt beter aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Waar mogelijk wordt in de lessen gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. In ieder lokaal staat een modern digibord waarmee de uitleg van de leerkracht wordt ondersteund. Voor iedere klas zijn laptops beschikbaar waarmee de kinderen extra kunnen oefenen met de leerstof.