Missie en Visie

 

De missie van IKC Aquamarijn is:

Partners en ouders in Kindcentrum Aquamarijn verbinden  onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning. Samen bieden wij een taalrijke omgeving voor de kinderen. Een veilige plek waar elk kind tot zijn recht komt en zij leren oog te hebben voor elkaar en hun omgeving. Kinderen van 0-12 jaar krijgen de kans met een breed aanbod aan binnen- en buitenschoolse activiteiten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Zo maken we samen het succes en bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.

 

De visie van ons onderwijs op de Aquamarijn is:

Samen - Zelfstandig - Leren

Samen:

Alle medewerkers, ouders en kinderen die betrokken zijn bij Kindcentrum Aquamarijn. Samen zorgen we voor de ontwikkeling van alle leerlingen.

Zelfstandig:

We leren kinderen zelfstandig te werken, in de klas en op het Leerplein. We stimuleren zelfredzaamheid en het maken van eigen keuzes.

Leren:

We vinden de vakken lezen, taal/spelling en rekenen heel belangrijk. Daarnaast geven we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met behulp van de Vreedzame School zodat kinderen zich veilig en betrokken voelen. Van daaruit kunnen zij komen tot leren.