De school

Logo Aquamarijn.png   

Welkom op de website van Kindcentrum Aquamarijn!

 

Op onze website vindt u informatie over ons Kindcentrum. Deze informatie is bedoeld voor alle ouders, die graag meer willen weten over het Kindcentrum. Veel handige documenten zijn te vinden op deze site.

 

Binnen Kindcentrum Aquamarijn werken kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang en het activiteitenplein voor kinderen van 0-12 jaar. Door samen te werken, kunnen we onze kennis delen en kinderen zo goed mogelijk stimuleren en volgen in hun ontwikkeling. Een warme overdracht van kinderdagverblijf naar peutergroep en daarna de basisschool is voor ons vanzelfsprekend.

 

Kindcentrum Aquamarijn staat midden in Nijmegen-West, de Biezen. Binnen ons Kindcentrum zie je dat de Biezen een wijk is met mensen van verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden.

 

Iedereen is bij ons van harte welkom.